Industrial minerals WMS

Status: Retired
Updated: 19.11.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 18.10.2021 12:00

Effective date: 18.01.2022 12:00

The alert message:

Tjenesten IndustrimineralerWMS2 er erstattet av IndustrimineralerWMS3. IndustrimineralerWMS3 viser både areal- og punktoppføringer for industrimineraler. Datasettet gir en oversikt over dokumenterte forekomster, prospektive områder, registreringer hvor det er observert og/eller analysert forhøyede verdier av økonomisk interessante mineraler og provinser. De dokumenterte forekomstene inneholder en vurdering av offentlig betydning.