Maritime transport - Fairways

Status: Retired
Updated: 02.11.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WFS

Alert date: 02.11.2021 08:03

Effective date: 02.11.2021 08:03

The alert message:

WFS-tjeneste som leverer datasettet Hovedled og biled etter ny UML-modell og datastruktur.