Norwegian Mapping Authority

Status: Retired
Updated: 14.04.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 14.04.2023 09:14

Effective date: 14.04.2023 09:14

The alert message:

Havnedata har gått ut av testfasen og fått ny URL: https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.havnedata
Den gamle testtjenesten skal stenges ned.