Gravel and hard rock aggregate WMS 5

Status: Retired
Updated: 15.05.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 15.05.2020 00:00

Effective date: 15.05.2020 00:00

The alert message:

GrusPukkWMS5 er en ny tjeneste som erstatter GrusPukkWMS3. GrusPukkWMS5 viser bl.a. områdenes offentlige betydning som ressurs inndelt etter internasjonal betydning, nasjonal betydning, regional betydning, lokal betydning, liten betydning og ikke vurdert. GrusPukkWMS3 vil bli slettet 15.08.2020.