Gravel and hard rock aggregate WMS 3

Status: Retired
Updated: 15.05.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 15.05.2020 00:00

Effective date: 15.08.2020 00:00

The alert message:

GrusPukkWMS3 er erstattet av GrusPukkWMS5. GrusPukkWMS5 viser bl.a. områdenes offentlige betydning som ressurs inndelt etter internasjonal betydning, nasjonal betydning, regional betydning, lokal betydning, liten betydning og ikke vurdert. GrusPukkWMS3 vil bli fjernet 15.08.2020.