Gravel and hard rock aggregate WMS 3

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/15/2020 3:33:21 PM

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 15/05/2020

Effective date: 15/08/2020

The alert message: GrusPukkWMS3 er erstattet av GrusPukkWMS5. GrusPukkWMS5 viser bl.a. områdenes offentlige betydning som ressurs inndelt etter internasjonal betydning, nasjonal betydning, regional betydning, lokal betydning, liten betydning og ikke vurdert. GrusPukkWMS3 vil bli fjernet 15.08.2020.