Granada WMS

Status: Retired
Updated: 21.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 21.05.2021 00:00

Effective date: 21.08.2021 00:00

The alert message:

GranadaWMS3 er erstattet av GranadaWMS4 som har endringer i layer name/layer title og nye layer som viser blant annet Brønnpark og Borehull - dyp til fjell.