Primary and secondary schools

Status: Retired
Updated: 09.04.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 09.04.2019 00:00

Effective date: 09.04.2019 00:00

The alert message:

Datasettet Grunnskoler produseres nå etter en endret UML-modell. Data hentes fra Nasjonalt skoleregister API månedlig. På grunn av endret hovedkatagori for datasettet må eventuelt abonnement på datasettet i Klienten for massiv nedlasting fornyes.