Basic District Units WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/22/2017 1:53:47 PM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 22/12/2017

Effective date: 01/01/2018

The alert message: Grunnkretser WMS (http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.grunnkretser) sammen med Administrative enheter WMS (http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.adm_enheter?) vil overta fra ABAS (http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.abas?) offisielt på 01.01.2018, men er tilgjengelig fra 22.12.2017. Tjenesten Inneholder bl.a. riksgrense, territorialgrense, fylkesgrense og kommunegrense for 2018 og 2017 data.