Geological heritage WMS

Status: Retired
Updated: 16.12.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 16.12.2020 00:00

Effective date: 16.03.2021 00:00

The alert message:

GeologiskarvWMS2 er en ny tjeneste som erstatter GeologiskarvWMS. GeologiskarvWMS2 viser geosteder med inndeling 'Uten verdivurdering' eller 'Historiske verneforslag'.
GeologiskarvWMS vil bli fjernet 16.03.21