Fylkeskart - kommunegrenser, illustrasjonskart

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/21/2020 11:24:56 AM

Details dataset alert

Alert type: New administrative divisions

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 21/01/2020

Effective date: 21/01/2020

The alert message: Datasettet er tilgjengelig i henhold til ny administrativ inndeling gjeldene fra 1.1.2020 som følge av kommune- og regionsreformen. Dette gjelder både innhold i datasettet og inndeling ved distribusjon. Fylkeskart - kommunegrenser 2020, Illustrasjonskart er avviklet.