County map - mmunicipal boundaries 2020, illustration map

Status: Retired
Updated: 20.01.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Discontinued dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 20.01.2020 00:00

Effective date: 20.01.2020 00:00

The alert message:

Datasettet "Fylkeskart - kommunegrenser 2020, illustrasjonskart" avvikles. Fylkeskart - kommunegrenser, illustrasjonskart med 2020-inndeling vil være tilgjengelig i datasettet "Fylkeskart - kommunegrenser, illustrasjonskart" og er å finne ved følgende url: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/82399812-ae1e-43fc-b29f-f1b28954b59b