County map - mmunicipal boundaries 2020, illustration map

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/20/2020 3:53:54 PM

Details dataset alert

Alert type: Discontinued dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 20/01/2020

Effective date: 20/01/2020

The alert message: Datasettet "Fylkeskart - kommunegrenser 2020, illustrasjonskart" avvikles. Fylkeskart - kommunegrenser, illustrasjonskart med 2020-inndeling vil være tilgjengelig i datasettet "Fylkeskart - kommunegrenser, illustrasjonskart" og er å finne ved følgende url: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/82399812-ae1e-43fc-b29f-f1b28954b59b