Fylkeskart - kommunegrenser 2019, illustrasjonskart

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/21/2020 11:27:11 AM

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 21/01/2020

Effective date: 21/01/2020

The alert message: Datasettet viser kommunegrenser, kommunenavn og kommunenummer etter administrativ oppdeling gjeldende i 2019.