Fylkesatlas Sogn og Fjordane - wms https

Status: Retired
Updated: 27.10.2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 27.10.2016 00:00

Effective date: 27.10.2016 00:00

The alert message:

Fylkesatlas vart lagt over til https 25. oktober 2016

Vi har no 2 adresser til vår wms-teneste:

http://kart.fylkesatlas.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities
og
https://kart.fylkesatlas.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities