Fylkesatlas Sogn og Fjordane - wms https

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/27/2016 11:41:03 AM

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 27/10/2016

Effective date: 27/10/2016

The alert message: Fylkesatlas vart lagt over til https 25. oktober 2016 Vi har no 2 adresser til vår wms-teneste: http://kart.fylkesatlas.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities og https://kart.fylkesatlas.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities