Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/3/2019 2:47:55 PM

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 03/12/2019

Effective date: 03/12/2019

The alert message: Datasettet er nå tilgjengelig for nedlasting i Geonorge.