Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø WMS

Status: Retired
Updated: 19.02.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 19.02.2020 00:00

Effective date: 19.02.2020 00:00

The alert message:

Visningstjeneste (WMS) som leverer datasettet "Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø" er nå tilgjengelig.