Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/19/2020 3:33:24 PM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 19/02/2020

Effective date: 19/02/2020

The alert message: Visningstjeneste (WMS) som leverer datasettet "Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø" er nå tilgjengelig.