Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø WFS

Status: Retired
Updated: 06.12.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 06.12.2019 00:00

Effective date: 06.12.2019 00:00

The alert message:

WFS established for the dataset.