Forenklet Elveg 2.0

Status: Retired
Updated: 24.01.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Changes in title

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 24.01.2023 21:13

Effective date: 17.04.2023 21:13

The alert message:

Nyt navn på produktet til NVDB Vegnett. Samtidig kommer noen endringer i produktspesifikasjonen. NVDB Vegnett består av veglenke og vegsperring fra NVDB Vegnett Pluss, som er det nye navnet på Elveg2.0.