Flomsoner WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 15.06.2016 13:13:25

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Endret URL

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 15.06.2016

Ikrafttredelsesdato: 15.09.2016

Varselet gjelder: Ny wms for flomsoner: http://gis3.nve.no/map/rest/services/Flomsoner1/MapServer