Flooding - rough susceptiblitity zones

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 9/14/2020 11:39:29 AM

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 14/09/2020

Effective date: 14/09/2020

The alert message: Mindre endringer i UML-modell i forbindelse med ny utgave av flom aktsomhetsområder.