Flooding - rough susceptiblitity zones

Status: Retired
Updated: 14.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 14.09.2020 00:00

Effective date: 14.09.2020 00:00

The alert message:

Mindre endringer i UML-modell i forbindelse med ny utgave av flom aktsomhetsomrÄder.