FKB4 WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 15.01.2018 13:44:14

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Endret datainnhold

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 15.01.2018

Ikrafttredelsesdato: 15.01.2018

Varselet gjelder: FKB4 er nå oppdatert til å vise adresser (husnummer).