FKB4 WMS

Status: Retired
Updated: 15.01.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data content

Type: OGC:WMS

Alert date: 15.01.2018 00:00

Effective date: 15.01.2018 00:00

The alert message:

FKB4 er nå oppdatert til å vise adresser (husnummer).