FKB4 WMS

Status: Retired
Updated: 01.02.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WMS

Alert date: 01.02.2018 00:00

Effective date: 01.02.2018 00:00

The alert message:

Laget presentasjonsdata/adresser er blitt flyttet til under gruppelaget fkb_presentasjonsdata.

Dette gjelder for b├ąde fkb og fkbgraatone umiddelbart.