FKB4 WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 01.02.2018 13:44:37

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Endret datastruktur

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 01.02.2018

Ikrafttredelsesdato: 01.02.2018

Varselet gjelder: Laget presentasjonsdata/adresser er blitt flyttet til under gruppelaget fkb_presentasjonsdata. Dette gjelder for både fkb og fkbgraatone umiddelbart.