FKB4 WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/1/2018 1:44:37 PM

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WMS

Alert date: 01/02/2018

Effective date: 01/02/2018

The alert message: Laget presentasjonsdata/adresser er blitt flyttet til under gruppelaget fkb_presentasjonsdata. Dette gjelder for både fkb og fkbgraatone umiddelbart.