FKB3 WMS

Status: Retired
Updated: 20.04.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Ny tjeneste

Type: OGC:WMS

Alert date: 20.04.2017 00:00

Effective date: 20.07.2017 00:00

The alert message:

FKB3 kommer til å ta over for FKB2.