FKB3 WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 20.04.2017 09:33:44

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Ny tjeneste

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 20.04.2017

Ikrafttredelsesdato: 20.07.2017

Varselet gjelder: FKB3 kommer til å ta over for FKB2.