FKB3 WMS

Status: Retired
Updated: 15.01.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 15.01.2018 00:00

Effective date: 15.01.2018 00:00

The alert message:

Minner om at FKB2 og FKB3 er erstattet av FKB4 og Matrikkelen Enkel WMS for matrikkeldata.