FKB3 WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 15.01.2018 14:03:31

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Fjernet tjenste

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 15.01.2018

Ikrafttredelsesdato: 15.01.2018

Varselet gjelder: Minner om at FKB2 og FKB3 er erstattet av FKB4 og Matrikkelen Enkel WMS for matrikkeldata.