FKB3 WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/15/2018 2:03:31 PM

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 15/01/2018

Effective date: 15/01/2018

The alert message: Minner om at FKB2 og FKB3 er erstattet av FKB4 og Matrikkelen Enkel WMS for matrikkeldata.