FKB3 WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.04.2017 09:28:38

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Endret datainnhold

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 21.04.2017

Ikrafttredelsesdato: 20.07.2017

Varselet gjelder: FKB3 er oppdatert til å innholde matrikkeldata.