FKB3 WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 4/21/2017 9:28:38 AM

Details service alert

Alert type: Endret datainnhold

Type: OGC:WMS

Alert date: 21/04/2017

Effective date: 20/07/2017

The alert message: FKB3 er oppdatert til å innholde matrikkeldata.