FKB3 WMS

Status: Retired
Updated: 21.04.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret datainnhold

Type: OGC:WMS

Alert date: 21.04.2017 00:00

Effective date: 20.07.2017 00:00

The alert message:

FKB3 er oppdatert til å innholde matrikkeldata.