FKB2 WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 20.04.2017 09:33:10

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Fjernet tjeneste

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 20.04.2017

Ikrafttredelsesdato: 20.07.2017

Varselet gjelder: FKB2 vil erstattes av FKB3.