Trigonometric points – triangulation points

Status: Retired
Updated: 26.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 26.06.2023 14:55

Effective date: 01.09.2023 14:55

The alert message:

Datasettet vil bli distribuert etter en endret UML-modell. Det vil være flere egenskaper og kodeverdier enn i eksisterende leveranse. Noen egenskaper og kodeverdier vil også være endret.