Elveg 2.0

Status: Retired
Updated: 24.01.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Changes in title

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 24.01.2023 21:07

Effective date: 17.04.2023 21:07

The alert message:

Elveg2.0 endrer navn til NVDB Vegnett Pluss. Samtidig skjer det også noen endringer i produktspoesifikasjonen. Denne er nå sendt som søknad til standardiseringsprosjekt. NVDB Vegnett Pluss vil stort sett være aktuelt som forvaltningsatasett for kommunene, og mer detaljerte WMS-tjenester.