Elveg 2.0

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/16/2019 3:24:49 PM

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 16/12/2019

Effective date: 16/12/2019

The alert message: Datasettet er nå tilgjengelig for nedlasting i Geonorge.