Arable land (1:5.000)

Status: Retired
Updated: 03.09.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Errors in data

Type: WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Alert date: 03.09.2021 00:00

Effective date: 03.12.2021 00:00

The alert message:

Datasettet Dyrkbar jord i GDB-format for alle fylker og landet som helhet har manglet noe geometri over hele landet. Datasettet med feil ble lagt ut i 16 februar i år. Det er i dag lagt ut nye rettede datasett i gdb-format der alle feil skal være rettet. Feilen gjelder ikke for filer i SOSI og GML format på fylkes- og kommunenivå.