Height DTM 10, 2019

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/16/2020 8:46:52 AM

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 16/01/2020

Effective date: 16/01/2020

The alert message: DTM 10 Terrengmodell (UTM33) er nå tilgjengelig i 2019-versjon. Datasettet erstatter ikke DTM 10 Terrengmodell (UTM33), da fullstendighet og kvalitetskontroll ikke er tilsvarende.