Height DTM 10 2018

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/23/2019 2:26:34 PM

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:OFFLINE

Alert date: 23/10/2019

Effective date: 23/10/2019

The alert message: DTM 10 Terrengmodell (UTM33) er nå tilgjengelig i 2018-versjon. Datasettet erstatter ikke DTM 10 Terrengmodell (UTM33), da fullstendighet og kvalitetskontroll ikke er tilsvarende.