Drågerosjon

Status: Retired
Updated: 25.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 25.01.2021 00:00

Effective date: 25.04.2021 00:00

The alert message:

Denne tjenesten legges ned, og kartlagene kan finnes i vår nye erosjonsrisiko-wms: https://www.nibio.no/tema/jord/jordkartlegging/jordsmonnkart/nytt-erosjonsrisikokart?