DMK Historical Digital Land Type Map (1:5.000) - WMS

Status: Retired
Updated: 04.06.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 04.06.2021 00:00

Effective date: 04.09.2021 00:00

The alert message:

Tjenesten er oppdatert med kartlaget/layeret Arealtype_myr, som viser alt areal som er registrert som myr i AR5, med informasjon om torvdybde.