DMK Historical Digital Land Type Map (1:5.000) - WMS

Status: Retired
Updated: 18.12.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed code lists

Type: OGC:WMS

Alert date: 18.12.2020 00:00

Effective date: 18.12.2020 00:00

The alert message:

Nyttbar_myr_type: Visning av nøysam og ikkje nøysam vegetasjon var forveksla. Dette er retta ved at dei to klassene er bytta om i visning og getfeatureinfo.