DMK Historical Digital Land Type Map (1:5.000) - WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/18/2020 1:22:45 PM

Details service alert

Alert type: Changed code lists

Type: OGC:WMS

Alert date: 18/12/2020

Effective date: 18/12/2020

The alert message: Nyttbar_myr_type: Visning av nøysam og ikkje nøysam vegetasjon var forveksla. Dette er retta ved at dei to klassene er bytta om i visning og getfeatureinfo.