Bygningsmassestatistikk på rutenett WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/5/2019 3:47:43 PM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 05/12/2019

Effective date: 05/12/2019

The alert message: Ny tjeneste