Bygninger på eiendom - Web Service

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.12.2017 15:50:48

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Fjernet tjenste

Type: W3C:WS

Varslingsdato: 21.12.2017

Ikrafttredelsesdato: 21.03.2018

Varselet gjelder: Denne delen av gammel tjeneste tas ned. For erstatning vises det til MAtrikkelAPI (nytt), se https://www.test.matrikkel.no/matrikkel/ eller https://www.test.matrikkel.no/matrikkelapi/wsapi/v1/dokumentasjon/index.html