Seabed sediments (genesis), detailed

Status: Retired
Updated: 23.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: OGC:WMS

Alert date: 23.03.2022 14:01

Effective date: 04.04.2022 00:00

The alert message:

Datasett og dataleveranse blir endret i henhold til ny versjon av UML-modell fra den 4. april. Når leveranse etter ny produktspesifikasjon  (versjon 1.1) legges ut vil denne ta over for den gamle, både på Geonorge og i NGUs nedlastingstjeneste. Ny dataleveranse har GML som nytt leveranseformat. Det anbefales å stoppe den jevnlige høstingen for dette datasettet snarest mulig, og ta i bruk den nye dataleveransen fra den 4. april.