Bedrock N50 WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 9/21/2020 12:41:18 PM

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 21/09/2020

Effective date: 21/12/2020

The alert message: BerggrunnN50 WMS er erstattet av Berggrunn N50 WMS2. Berggrunn N50 WMS2 er modernisert med nye funksjoner og viser et mer detaljert berggrunnsdatasett i 1:50.000 skala som er oppgradert med ny struktur. Strukturmålepunktene er inkludert. BerggrunnN50 WMS vil bli slettet 21.12.2020.