Bedrock N50 WMS

Status: Retired
Updated: 21.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 21.09.2020 00:00

Effective date: 21.12.2020 00:00

The alert message:

BerggrunnN50 WMS er erstattet av Berggrunn N50 WMS2. Berggrunn N50 WMS2 er modernisert med nye funksjoner og viser et mer detaljert berggrunnsdatasett i 1:50.000 skala som er oppgradert med ny struktur. Strukturmålepunktene er inkludert. BerggrunnN50 WMS vil bli slettet 21.12.2020.