Berggrunn WMS3

Status: Retired
Updated: 03.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 02.03.2022 15:45

Effective date: 02.03.2022 15:45

The alert message:

Tjenesten BerggrunnWMS3 erstatter BerggrunnWMS2 og BerggrunnN50WMS2. BerggrunnWMS3 presenterer utvalgte tematiske visninger av nøkkelinnholdet i NGUs nasjonale berggrunnsdatabase. Den består av berggrunnskart på nasjonal (1:1 350 000), regioanal (1:250 000) og lokal (1:50 000)  målestokk og inneholder flatelag, linjelag og punktlag.
OBS! BerggrunnWMS3 benytter nyere kode enn den som er støttet av den utgående programvaren ArcGIS Desktop/ArcMap. Det er dermed problemer med å bruke "feature info". En fiks er på vei, men brukerne rådes til å heller benytte ArcGIS Pro, QGIS eller kartinnsynet på nett - eller laste ned data selv.