Berggrunn WMS2

Status: Retired
Updated: 02.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 02.03.2022 16:09

Effective date: 02.06.2022 16:09

The alert message:

Tjenesten BerggrunnWMS2 er erstattet av BerggrunnWMS3. BerggrunnWMS3 presenterer utvalgte tematiske visninger av nøkkelinnholdet i NGUs nasjonale berggrunnsdatabase. Den består av berggrunnskart på nasjonal (1:1 350 000), regional (1:250 000) og lokal (1:50 000) målestokk og inneholder flatelag, linjelag og punktlag.