Berggrunn WMS2

Status: Retired
Updated: 21.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 21.09.2020 00:00

Effective date: 21.09.2020 00:00

The alert message:

Berggrunn WMS2 er en ny tjeneste som erstatter Berggrunn WMS. Berggrunn WMS2 er modernisert med nye funksjoner og viser et helhetlig og sammenhengende berggrunnskart som dekker hele Norge i 1:250.000 skala. Det er foretatt en samtolkning på tvers av kartbladene. Strukturmålepunktene som angir orienteringen av strukturene i berggrunnen er inkludert i karttjenesten. Berggrunn WMS vil bli slettet 21.12.2020.