Bedrock WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 9/21/2020 12:50:27 PM

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 21/09/2020

Effective date: 21/12/2020

The alert message: Berggrunn WMS er erstattet av Berggrunn WMS2. Berggrunn WMS2 er modernisert med nye funksjoner og viser et helhetlig og sammenhengende berggrunnskart som dekker hele Norge i 1:250.000 skala. Det er foretatt en samtolkning på tvers av kartbladene. Strukturmålepunktene som angir orienteringen av strukturene i berggrunnen er inkludert i karttjenesten. Berggrunn WMS vil bli fjernet 21.12.2020.