Berggrunn N50 WMS2

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 9/21/2020 12:35:40 PM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 21/09/2020

Effective date: 21/09/2020

The alert message: Berggrunn N50 WMS2 er en ny tjeneste som erstatter Berggrunn N50 WMS. Berggrunn N50 WMS2 er modernisert med nye funksjoner og viser et mer detaljert berggrunnsdatasett i 1:50.000 skala som er oppgradert med ny struktur. Strukturmålepunktene er inkludert. Nå er fargene automatisk fastsatt ut ifra tegnforklaringsteksten, slik at fargen for en granitt er identisk på tvers av de gamle kartbladene. Berggrunn N50 WMS vil bli slettet 21.12.2020.