Beitebruk - WMS

Status: Retired
Updated: 09.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 09.06.2023 14:38

Effective date: 09.09.2023 14:38

The alert message:

Følgende to layer vil bli fjernet fra WMS beitebruk;

  • Seter
  • dyreslag_seter

Det er gamle data, fra 2008, som ikke er eller vil bli oppdatert.