Population on grid 1000m 2019

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/12/2020 1:53:31 PM

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 12/02/2020

Effective date: 12/02/2020

The alert message: Befolkning på rutenett 1000 meter 2019 er nå tilgjengelig for nedlasting.