Population at district level 2018

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 3/5/2020 4:05:06 PM

Details dataset alert

Alert type: Ny årsversjon

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 05/03/2020

Effective date: 05/03/2020

The alert message: Datasettet "Befolkning på grunnkretsnivå" er nå tilgjengelig i 2018-versjon.