Befolkning på grunnkretsnivå 2017 WFS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 29.06.2018 09:22:22

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Ny tjeneste

Type: OGC:WFS

Varslingsdato: 29.06.2018

Ikrafttredelsesdato: 29.09.2018

Varselet gjelder: Det er opprettet WFS for datasettet "Befolkning på grunnkretsnivå 2017".