Befolkning på grunnkretsnivå 2016 WFS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 04.07.2018 18:53:54

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Endret Url

Type: OGC:WFS

Varslingsdato: 04.07.2018

Ikrafttredelsesdato: 04.07.2018

Varselet gjelder: Ny url til tjenesten.