Nurseries WFS

Status: Retired
Updated: 18.11.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WFS

Alert date: 21.09.2021 20:17

Effective date: 21.09.2021 20:17

The alert message:

WFS-tjensten som leverer datasettet Barnehager produseres nĂ¥ etter ny UML-modell.