Barnehager WFS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 19.04.2018 14:51:15

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Endret datastruktur

Type: OGC:WFS

Varslingsdato: 01.02.2018

Ikrafttredelsesdato: 01.05.2018

Varselet gjelder: Tjenesten oppdateres